Stránka ateliéru designu a digitálních technologií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jinými slovy: digitální playground - kreativně aplikované technologie, inovace, prostor pro bádání, hru a experiment.

Website of the design and digital technology studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. In other words: digital playground - creatively applied technologies, innovations, space for research, play and experiment.

umprum web
facebook
instagram
itch.io

atelier.ddt@umprum.cz